Hiroshi Yoshida: Shin-hanga
Hiroshi Yoshida
Shin-hanga